top of page

kes ja mis on inimene?

Inimene kõige üldisemas tähenduses on liigi Homo sapiens ('tark inimene') esindaja.

Liigina on teda eesti keeles nimetatud ka nüüdisinimeseks ehk pärisinimeseks.

Teistest loomadest eristub inimene sellega, et ta suudab muuta tunded mõteteks ning nendest tekkinud meelepilte kasutades abstraheerida asju ja nähtusi. Inimesed – nagu teisedki homiidid – on olemuslikult sotsiaalsed olendid, kuid erinevalt teistest on nad võimelised rakendama suhtlusel lisaks kehakeelele ka sõnadel põhinevat mõttevahetust. Ja see omakorda võimaldab arutleda abstraktsetes kategooriates, nagu näiteks maailmanägemus või meie ühine tulevik. 

Inimesi on väliste tunnuste alusel jaotatud rassideks. Hilisem teadus on selle aga ümber lükanud ja leidnud, et sisuliselt oli tegu sotsiaalselt konstrueeritud jaotusega.[viide]

https://et.wikipedia.org/wiki/Inimene

pohivajadused

Screen Shot 2022-10-26 at 16.11.20.png

Abraham Maslow (1908–1970) ameerika psühholoog uuris inimese arengust tulenevaid vajadusi ja nende hierarhilist sõltuvust, tuues välja järgmised märksõnad (sõltuvus kasvab alt üles):

  • Eneseaktualiseerimine;

  • Eneseaustus (soov veenduda oma kompetentsuses ja püüd pälvida teistelt tunnustust);

  • Sotsiaalne kuuluvus ja armastus (suhtlemise, rahuldava sotsiaalse staatuse ja lähisuhete vajadus);

  • Ohutustarve (soov elada stabiilses, turvalises, etteaimatavas keskkonnas, olles vaba ärevusest ja hirmust);

  • Füsioloogilised vajadused (toit, kehakate, uni, peavari, seks jt).

maailm muutub ja inimense sellega koos.

Edukas ja tasakaalus inimene on kontaktis iseendaga. Ta on päris. Ta on kohanemisvõimeline. Olen loonud mõned abistavad materjalid, mis aitavad sul endas selgusele saada. Küll aga soovitan sul minuga coach-mentorluse kontakt luua ning sotsiaalse olevusena sinu olemusest üheskoos arutada ja klaar pilt luua. 

bottom of page